Generalforsamling 2023

Kære medlemmer.

Så er det tid til den årlige generalforsamling.


Tid: fredag d. 28/4 kl. 16-18

Sted: Det foregår i Lounge

Tilmelding: Ja tak af hensyn til indkøb af forplejning,  via event i Holdsport


Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsesmailen (bestyrelse@ssf1896.dk) senest tre uger før generalforsamlingen.  


Endelig dagsorden med relevante bilag (inkl. regnskab, budget og kontingentfastsættelse) offentliggøres 14 dage før.


Ved ankomst, bedes I melde jer ved indgangen, da alle deltager skal registres, så der er styr på deltager antal samt antal stemmeberettigede. 


Mvh. Bestyrelsen

Jesper, Simon, Erik, Helle og Anita